Polityka prywatności

 

Klauzula RODO Administratora

 

 1. Administrator danych osobowych

MAT-BUD-STAL SC Marcin Braszczyk, Przemysław Marciszewski z siedzibą w Kielcach,

ul. Witosa 66K, 25-561 Kielce,
NIP: 9592015832, REGON: 381639899,
 („Administrator”) jest administratorem danych osobowych swoich kontrahentów oraz pracowników, współpracowników i innych osób, przy pomocy których kontrahenci realizują postanowienia zawartych z Administratorem Umów w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

 1. Inspektor danych osobowych

Inspektorem Danych Osobowych jest Piotr Rogula, dane kontaktowe: adres ul. Zakładowa 1,
25-672 Kielce, adres mail: p.rogula@skylex.pl , numer telefonu: 792 280 886.

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kontrahentów są przetwarzane:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, której stroną jest kontrahent;

 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze wynikających z szczególności z przepisów prawa cywilnego, rachunkowego oraz podatkowego;

 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak: sprawne i rzetelne administrowanie oraz zarządzenie działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora oraz prowadzenie i obsługa postępowań cywilnych, egzekucyjnych i administracyjnych związanych z kontrahentem.

 

 1. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych kontrahenta jest niezbędne do realizacji postanowień Umowy. Podanie danych osobowych pracowników, współpracowników lub innych osób kontaktowych ze strony kontrahenta jest dobrowolne może być jednak warunkiem koniecznym do wykonywania postanowień Umowy lub realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe kontrahenta mogą być przekazywane podmiotom, które w imieniu Administratora realizują cele, o których mowa w pkt 3 powyżej, w szczególności:

 1. upoważnionym pracownikom, współpracownikom, innym kontrahentom i klientom Administratora;

 2. bankom, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe i pocztowe;

 3. organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, w szczególności Urzędowi Skarbowemu.

 

 

 

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kontrahenta będą przetwarzane do momentu całkowitego rozliczenia się ze wszystkich należności wynikających z zakończonej Umowy lub do chwili przedawnienia wszystkich roszczeń wynikających z Umowy, chyba że obowiązujące przepisy prawa będą wymagały przechowywanie danych przez dłuższy okres.

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Kontrahent posiada prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych;

  2. sprostowania swoich danych osobowych;

  3. usunięcia danych osobowych;

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  6. przenoszenia swoich danych osobowych;

  7. cofnięcia zgody na przetworzenie danych osobowych w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl